Ikhlas Dalam Tauhid

”Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat’ dan yang demikian ltulah agama yang lurus.” (Qs, Al-Bayyinah5)

 

Rasulullah bersabda:

”Manusia yang paling bahagian karena syafaatku pada hari kiamat adalah seseorang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illa Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya atau dirinya.”

 

”Sesungguhnya Allah mengharamkan Neraka bagi yang mengatakan Laa Ilaaha Illa Allah dengan mengharapkan wajah Allah atasnya  ”