Makna Mengikuti Rasul

Agama Islam telah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajarkan ummat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah dan beliau telah menyampaikan semuanya.

 

Oleh karena itu, ummat Islam wajib ittiba’ (mengikuti) kepada Rasulullah agar mereka mendapatkan kecintaan dari Allah, kejayaan dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam Surga-Nya.

 

Imam Muhammad bin Ali bin Hasan Wakid berkata: ”jika ada suatu perbuatan yang baik sudah pasti Allah : mengetahui hal itu dan memerintahkan Rasul-Nya untuk mengerjakan dan menerangkan perbuatan baik itu kepada ummat semasa hidupnya.”

 

Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan~ nya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-‘Araaf: 157)

 

Ittiba’ kepada Rasulullah hukumnya adalah wajib, dan ittiba’ menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah.