Aplikasi Cinta Rasul

 

 

Oleh : KH. Farid Ahmad Okbah. MA حفظه الله

 

Pertama, Ittiba’u Maa Amara (Mengikuti apa yang diperintah Rasul Shallallahu alaihi wa Sallam)

Jangan sampai ada rasa keberatan terhadap apa yang menjadi ketentuan Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. (QS. An Nisa’: 65)

 

Kedua, Ijtinabu Maa Zajara (Meninggalkan apa yang beliau larang)

Apa yang beliau larang tingalkan. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam melarang sesuatu, namun ia tetap mengerjakannya, berarti dia lebih sayang terhadap diri-sendiri daripada orang lain.

 

Ketiga, At-Tashdiiqu Fii Maa Akhbara (Membenarkan apa yang beliau kabarkan)

Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam kita yakini kebenarannya.