Hakikat Cinta Allah

 

Oleh : KH. Farid Ahmad Okbah. MA حفظه الله

 

Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh yang sangat dahsyat akan timbul disebabkan oleh cinta yang murni kepada Allah .

Kita akan menyaksikan seseorang akan senantiasa menyebut Asma’ Allah dan senantiasa rindu untuk berdekatan dengan-Nya.

Dirinya juga begitu membenci segala sesuatu selain Allah, dia suka berkhalwat (menyendiri) dan bermunajat dengan-Nya, segera melaksanakan segala perintah-Nya dan selalu beramal dengan mengharap ridho-Nya. Senang dan senantiasa bersyukur atas segala kerunia-Nya. Benci dan segera menjauhi terhadap sesuatu yang telah dilarang dan diharamkan oleh-Nya.

Dia rela berkorban dengan apapun yang dimilikinya demi cintanya kepada Allah . Menerima dengan lapang dada apa yang telah diputuskan Allah terhadapnya. Bersungguh-sungguh dalam beramal dan taat kepada-Nya serta senantiasa memendam kerinduan yang besar untuk segera bertemu dan melihat-Nya.

Inilah hakikat Cinta yang benar yang dilandasi dengan dasar iman.