Hati Yang Kering

 

 

Sangat disayangkan, umat Islam sudah banyak yang terpengaruh model kehidupan barat yang sangat individualistis. Hal itu disebabkan mengalir derasnya budaya barat itu sebagai upaya brain washing (cuci otak) melalui pertukaran budaya, pertukaran pelajar, pengadopsian sistem pendidikan, politik, ekonomi, pengetahuan, norma-norma sosial, pemikiran, dan lain-lain.

 

Termasuk yang paling gencar adalah lewat media cetak dan elektronik, sehingga hal itu menjadi konsumsi harian umat Islam. Terlebih ketika terjadi kegagalan dalam hidup, banyak yang berfikir pintas dengan menenggak narkoba, minuman keras, kehidupan malam yang penuh maksiat sampai ke arah bunuh diri.

Mereka tertipu oleh gemerlapnya dunia yang fana ini, jiwa mereka kosong, hati mereka gersang, pikiran mereka kalut dan problematika menumpuk. Sedang kondisi ekonomi semakin terpuruk.

 

Jika jiwa yang kosong kerontang semacam itu tidak diarahkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka hidup mereka akan menjadi seperti Neraka, sehingga tidak akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, apalagi kesengsaraan sesudah mati di akhirat kelak berupa api Neraka yang membakar sampai jantung hati dan sengsara selama-lamanya.