Tentang Abdullah bin Mubarak

 

 

Hibban bin Musa berkata, ”Ibnu Mubarak dicela karena tidak memberikan jamuan dari hartanya baik di negara lain maupun terhadap penduduk negerinya. Ia berkata, ”Saya mengetahui tempat dari orang-orang yang memiliki keutaaman dan kejujuran dalam mencari hadits dan telah melakuan pencarian dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Bila kami meninggalkan mereka, ilmu mereka akan hilang. Sementara, bila kami menolong mereka, ilmu akan tersebar kepada umat Muhammad. Dan saya tidak mengetahui setelah kenabian yang lebih utama daripada tersebarnya ilmu.

 

Al-Husain bin Hasan Al-Maruzi berkata, ”Saya mendengar Ibnu Mubarak berkata, ”Penduduk dunia keluar dari dunia sebelum mereka makan yang terbaik di dalamnya. Orang-orang bertanya, ”Apa yang terbaik di dalamnya?” Ia menjawab, ”Ma’rifah (mengenal) Allah.”

 

Ali bin Hasan bin Syaqiq berkata, saya mendengar Ibnu Mubarak berkata, ”Saya menolak satu dirham dari yang syubhat itu lebih saya cintai dari pada bersedekah dengan seratus ribu, dan seratus ribu, hingga enam ratus ribu.”